Katarinamedium

Vem kan kalla sig Medium med rätta?

 

Det finns inget rätt eller fel i detta med att kalla sig Medium, men det jag vill beskriva är mitt sätt att se på det. Samt att alla kan vara överens om att ”medium” blir man inte över natt, det krävs

många år av erfarenhet och kunskaper.Den här berättelsen är min egen och det jag kommit fram till.

Många år av väl intränat i sin medialitet, personlig utveckling och vältränad i sitt mediumskap. Så håll till godo med mig berättelse. Jag ska försöka beskriva för dig vem som kan kalla sig Medium med rätta.

 

En bra början

 

I svenska akademins ordlista står det ”medium-den eller det som är i mitten”. I mediumskapet och alla andra former av informationsutbyte är ”jag” som medium den som är i mitten av den som

figurerar genom mig på ett eller annat vis, till en mottagare, i det här fallet en kund/klient. Inget underligt eller konstigt med det. Att tala eller kommunicera med döda (från andevärlden) borde

enligt mig kallas för spiritualistiskt medium då man ofta i dessa sammanhang går spiritualisternas anda och tillvägagångssätt. Det viss säga man länkar ill andevärlden har kommunikation med den.

Att vara synskt medium är inte fel det heller, informationen är där. Men skillnaden är att synskt medium är det envägskommunikation, dvs man läser av en person eller ande genom auran eller andra färdigheter. Där sker ingen kommunikation, frågor och svar.

 

Vår egen historia

 

Hur vi ska titulera samer och nojder vet inte jag, för de utför ju en kontakt med andevärlden de också, fast på ett schamanistiskt vis. Nu kan jag inte detta detaljerat, men min förståelse inför

detta är att en schaman tillkallar andar, moder jord eller vad den utövare nu väljer att tillkalla. De har ritualer och tillvägagångssätt som går från det allra mörkaste till det allra ljusa energier och entiteter.

Schamaner kanske inte kallar sig “medium”, de har säkert egna benämningar, men vårt eget naturfolk, samer, har gamla seder och bruk, precis som vilket naturfolk som helst i världen.

Spiritualister

Men om jag ska finfördela detta att det medium som går efter riktlinjer från engelska spiritualister (härstammar från mitten av 1850-talet,  äldre än så är den inte, mig veterligen) men desto större kunskaper och väl renommerat.

Spiritualister följer principer och regler. De högaktar starkt Mediumskapet, (mediumship) att om man ska kalla sig spiritualist ska man känna till, utövat alla former för mediumskapet.

 

Mediumskapet

Länka till andevärlden och känna till andevärlden hur den verkar och hur den kan te sig. Klärvoajansen ska väl inarbetat och vältränad. Din personliga utveckling bör vara i ständig utveckling.

Healing i form av t ex spiritualistisk healing, transhealing eller kanaliserad healing.

Inspirerat tal och filosofi är viktiga hörnstenar i mediumskapet. Vilket som är din bästa egenskap, lär man sig och utvecklar vidare.

Psychic art betyder man kan avteckna en avliden på bästa sätt, att det blir igenkännligt av den det berör.

Andevärlden och olika teorier

Om vi ska hålla oss till nutidens medium, vad har vi att göra med. Jo det är kanaliseringar, trans, kommunikation med änglar, guider osv. Absolut inget fel i det. Frågan är bara från vilken kultur

och tankesätt ska vi tänka nu? Kanske vi måste finfördela hur är andevärlden uppbyggd? Hur ser det ut? Vem är var? Kan man prata med ”alla”. Ja här går nog tankarna isär hos de flesta.

Men om jag går utifrån Ambres läror kring detta vad han menat, även andra mästare som Toth, Seth och Martinus säger dem något liknande.

Religion, eller inte

 

Det står till och med i Bibeln att Guds hus innehåller 7 rum, den astrala världen. Det kan vi alla hålla med om på sätt och vis. Men vem bor var och tillhör var. Tänk en upp och nervänd pyramid,

när toppen är vänd mot oss, och vår materiella och tredimensionella värld. Närmast har vi alltså den astrala världen, efter det kommer andevärlden, guider, lärare/mästare, änglar, healing, sist

”Gud”. Ungefär så här har jag fått det förklarat. Detta kan självklart skilja sig något, men i stort sett denna ”bild” av olika världar. Våra huvudguider finns i healingvärlden eller runt kring den högre

sfären. Andra guider kan vara lite varstans beroende på var i livet vi själva är har för hjälp tillmötes.

Tillbaka till Mediumskapet

 

Om vi nu går tillbaka till medium-frågan, vem gör vad och i vilken mån och förmåga arbetar man. Nu vill jag inte på något vis urskilja, fördöma eller trampa på några tår. Jag vill endast se på detta

ur en annan synvinkel som i alla fall jag tycker är intressant att beakta. Jag är av den iden och filosofin att alla kan kommunicera, frågan är med vem och hur.

Jag personligen respekterar högt spiritualismens riktlinjer och tillvägagångssätt. Absolut, dem ligger oerhört långt före oss i England och USA för att ta några exempel. Men kom ihåg, denna

teknik och tillvägagångssätt har endast funnits sedan 1850-talet. Men de har verkligen fått ut något bra inom detta. Ordning på torpet om man säger så. Men vem har dem rätten att endast kallas sig

medium? Nej anser jag.  Det existerar mer än så. Inom spiritualismens rättesnöre eller läror ska du absolut ha vetskap och kunskap om mediumistiskt och psychic.

Det är långt ifrån alla som jobbar som medium idag som vet om skillnaden. Det är synd tycker jag att man inte högaktar sitt eget yrke. Att följa riktlinjer eller inte, men att ha kunskapen om det i alla fall.

Kanalisering och transmediumskap

Kanalisering är för andra kulturer det vi gör i trans och tvärtom. Medialitet menar en del att det kan man lära sig andra menar den är man född med. Vad som gäller vet inte jag.

Kanalisering är ett för mig och många andra ett väldigt luddigt uttryck och ordet i sig har missbrukats av många. För det är en mångtusenårig kunskap och vetskap som kan gå förlorad om vi inte ser upp med vad som är vad.

För mig och det jag har “lärt” är att kanalisering, är just vad ordet säger. Man kanaliserar andevälden. På en nivå är det en viss trans, men på en svagare nivå.

Trans är att mediumet går i trans och “lånar” ut sin kropp. Här finns många varienater och många “fuskar” i detta. De har oftast ingen aning på vilken nivå de ligger i frekvens. Att gå i trans är för

mig då mediumet går helt utanför sig själv. Som att studera sig själv utifrån och låna ut kroppen till den som vill tala igenom . Men, nu ska man komma ihåg att detta sker i överenskommelse
mellan mediumet, andevärlden och guider.

Men alla andra som utövar andlighet, vad ska de kalla sig?

Jag anser att man kan absolut kalla sig medium, den som står i mitten. Men jag skulle vilja att alla som utövar detta i någon form bör vara med tydlig i hur de arbetar. Inget utesluter det andra.

Det är i slutändan kunden som avgör om man kan sin sak eller inte. Eller att kunden i alla fall ska förstå vad de kan någorlunda förvänta sig.

Vad jag menar är exempel på häxor, häxdoktor, nojder, schamaner, pagans etc. Vad ska de kalla sig? Många av våra kulturer i vår värld ser sig själva som medium, men kanske inte inom spiritualismens mediumskap.

Jag menar också att medialitet föds ALLA med, likaså intuition har alla, men alla kanske inte utvecklar den eller anammar den alls under sin livstid.

Jag vet många som lär sig medialitet och intuition i vuxen ålder och klarar det galant. Men jag vet också många som ”lär sig” mediumskap och certifierade och alla olika diplom men kan föga.

Att vara synsk/psychic är det trots allt väldigt många som är och är VÄLDIGT duktiga på det.

Det sorgliga är att de inte vet om det och tror de har verklig kommunikation med andevärlden. Fast de läser av aura, och energifält. Nu säger jag inte det är fel, för det är nästan samma information där.

 

Så det blir nog rätt ändå. Men den verkliga finessen är att komma med ett budskap eller klargörande som häpnar och där säkerställningen kan visa sig längre fram, alltså att personen inte vetat denna information förrän efteråt. Ja det finns många sådana berättelser.

Här menar jag att oavsett vem du har kommunikation med så är man verkligen ett medium framför sig.

För dig som kund, viktigt!

 

Men om man som kund bara vill ha andekontakt med anhörig, så måste man ju veta vem som har kunskaper i detta. Jag menar om man ni vill ha en andekontakt med anhörig, ska man ju inte få healing?!

Eller om du beställer på restaurang en pizza ska du inte serveras en torsk med äggsås. Eller hur? Nu vill jag inte lägga all vikt på kunden att den alltid ska veta.

Men det finns alltför många charlataner ute idag. Många som lovar guld och gröna skogar för stora summor. Eller att de påstår de är de enda som kan detta. Som sätter sig själva på piedestaler. Se upp!

Alla föds mediala, så enkelt är det med det. För att kunna jobba med medialitet och andevärlden behövs INGA ritualer, invigningar eller andra konstigheter som gör att utövaren ska vara speciell på annat vis.

Det enda jag vill påpeka är att mediumskapet är som att bygga muskler. Alla föds med muskler, okej! Men det gör dig inte muskelbyggare, man måste träna sig till den kropp man vill ha.

Detsamma gäller mediumskapet, man måste träna sig till det man vill jobba med, och få veta om man kanske har andra egenskaper inom det mediala man kan utveckla.

Om saker och ting inte stämmer?

Hur ska du som kund bete dig om ett medium inte säger det du vill höra? Jag kan inte svara för andra, bara mig själv.

Under mina år har jag alltid menat att det finns så mycket som pekar på att det är nyttigt att få höra saker man inte vill höra.

Som kund ska du inte anlita mig om du vill höra specifika saker. Nej det går inte. Svaren kommer ju från andevärlden, guider, mästare, änglaväsen, ja det kan vara olika beroende på vilken kanal jag fått till mig.

Det gäller särskilt medial vägledning, men jag är fortfarande medium och verkar i mitten. Jag har vikt mitt liv till denna yrkeskonst, och jag säger inte saker eller påstår saker som är oetiska eller så.

Men jag kan säga en sanning som kan vara svår eller tung att ta emot, men ack så nyttigt. Det ger Dig som kund inget att stryka medhårs och det du vill höra. Istället för det som utvecklar dig framåt så du kan leva ett friare liv.

Ja det var nu ett exempel. Vad gäller länkning till andevärlden gäller detsamma, men att du som kund bör vara hörsam på vem som kommer på besök och vad den vill säga.

Så jobbar jag ock kommer alltid ha den inställningen. Men stretchar mediumskapet gör jag hela tiden.

/Always & Forever
Katarina

Behöver du vägledning ring 09397114 (19.90kr/min)
Eller boka en sittning med andekontakt

info@katarinamedium.se
0707461410

 

#andevärlden #medium #andekontakt #spiritualitet #medialitet #ritualer #psychic #bibeln #gud #transmedium #ambres #sturejohansson #mediumistiskt #personligutveckling

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *