Katarinamedium

Tarot kortens historia

Vad gäller Tarotkort och dess historia, vet man väldigt lite om var den startade. Men det finns vissa tecken på att man hade tarotkort redan i gamla Egypten på faraonernas tid. Arkeologer har hittat papyrus med Tarot liknande figurer, symboler och tecken.

Men vad man vet mer är att Tarot korten dök upp under 1600 talet i Frankrike och Italien. Tarot korten är förgrunden till våra vanliga spelkort, fast olika antal kort. Spelkorten är 56 st och Tarot korten är 78 st. Men sviterna är och hovkorten har samma uppbyggnad i Tarot.

Toth

Tarot kort har i vissa kretsar påståtts vara ondskans väg och infallsport. Att Tarot kort bara har med ockultism att göra. Det är verkligen en myt! Det finns en skapare, Aleister Crowley som skapat en kortlek som heter Thot. Crowley var under sin levnad på 1800.talet en ockultist, poet och författare. Den kortlek han skapade har dragningar åt det mörka, men den är otroligt djup och emotionell.

Det jag vill säga till dig som läser detta att Tarot i sig har inget med ondska att göra, inte alls! ALLT handlar om vem som utför tarot konst och spåkonst. Det är utövarens ansvar, väg och utförande som gör det till vad den vill att det ska vara. Men Tarot är egentligen neutral.

Tarot kort

Utdrag från min mediala Tarot kurs på distans.

 

Lilla Arkanan

Sviterna är alla kort 1 – 10 samt hovkorten page knekt dam och kung. Allt motsvarar våra spelkort. Spader, ruter, klöver och hjärter. Knekt dam och kung.  De är svärd, stavar, mynt/pentagram och bägare. Svärd och stavar heter för det mesta samma, men mynt kan ibland kallas pentagram eller stenar, vi har valt mynt, för att inte krångla så mycket. Jämna siffror är mer positivt, ojämna siffror mer negativt eller omvänd tolkning. 3,6 och 9 är extremt bra siffror. 9:an har alltid en högre vibration. 10:an är alltid bäst i den sviten. Nr 2 är svagare än nr 10 i rangordning.

Nr 1, Esset är alltid av stor betydelse. ”Number one” av högsta betydelse.

Svärd

Svärd generallt sett. Spader. Element: luft. Funktion: kärlek. Inre tillstånd: medkänsla, kärlek, sorg. Kroppsdelar: lungor, hjärta, armar, händer. Funktionsfel: astma, högt blodtryck, hjärt-och lungsjukdomar. Mat: kryddor, smaksättning. Aktiv. Hjärtchakrat. Står för: Stil, grace, mode, hur man för sig, starkt troende, mental, sanning och rättvisa, motstånd, konflikter sorg, störda känslor, manlighet, skicklighet i yrke och det man utför. Väderstreck: Väster. Ärkeängel: Rafael och Kristus.

 

Svärd 1 – 10:

1: Beslut, vattentecken, saker kommer till sin spets, utmaningar, rättvisa, Söderläge
2: Stillhet, kallt, fred, lugnet före stormen, avvaktande, beslöjande.
3: Sörjande, sårande, illa behandlad, klarhet i svåra situationer, psykisk ohälsa.
4: Vilande, nattdrömmar, budskap från andevärlden, stillhet, troende, mångfasetterat.
5: Övergivet, spillror, en strimma hopp, nedslagen, utnyttjande, osanning.
6: Framåtgående, utvecklande, ur mörkret, framgång, egna beslut.
7: Sinneskaos, ta sig ur situationer, samlande, ordning i kaoset, utbrändhet.
8: Fastna i egna mönster, ohälsa, utmattning, sova illa, mardrömmar, konflikter.
9: Fysisk ohälsa, läkande, sanndrömmar, medialitet, flygdrömmar, konflikthantering.
10: Raserande, psykisk ohälsa, adhd etc., självdestruktiv, operationer, andligt kaos.

Hovkort i svärd kan betyda bestämmande personer med auktoritet. Hovkort betyder personer. Söder om geografiska platser.

Page i svärd – en ung person, kan vara pojke eller flicka. Homosexuell, androgyn. Valmöjligheter, skolprojekt, tredje ögat, segerviss, hanterbara situationer.

Knekt i svärd – en ung man i vital ålder, strebern. Medial förmåga, dyster i sinnet, inre seende, befrielser, tar sig ur svåra situationer.

Dam i svärd – en mogen kvinna, den som tar hand om. Stark kvinna med egna idéer och tankar. Att lita på. Har förmåga att tolka drömmar, även sanndrömmar.

Kung i svärd – en mogen man, den som styr. Kan låsa upp stängda dörrar, vital man i sina bästa år, mogen för relation, andlig eller spirituell, stark man mentalt, många idéer, företagsam.

 

Stavar

 

Stavar generellt sett. Klöver. Element: eld. Funktion: vilja, kraft. Inretillstånd: skratt, glädje, vrede. Kroppsdelar: muskler, matsmältningssystem. Funktionsfel: diabetes, sår. Mat: stärkelse (mjöl/potatis) Aktiv. Solar Plexus chakrat. Står för intuition, energi, passion, vilja, kamplust, tillväxt, handlingskraft, optimism, identitetsfrågor, nyskapande, eldigt, alert, andligt och spirituellt. Väderstreck: Öster. Ärkeängel: Mikael.

Stavar 1 – 10

1: Beslut, aggressivt, kraftfullt, sagolikt, konfliktsökande, auktoritär, Österläge.
2: Sökande, uppsökande, lösningsorienterad, varnande, ut från mörkret, kontroll.
3: Resande, äventyr, tankar om flytt eller byte, aktsam.
4: Perfektion, klarseende, svar finns till hands, under samma tak, ljus och mörker.
5: Inre konflikt, konflikträdd, brist i självförtroende, söker hopp, sista försök.
6: Segerviss, budskap, på väg mot bättre situation, rak kommunikation, hög position.
7: Modig, visar sig själv, blottar sig, övervinner dålig självkänsla, god hantering.
8: Lycka, snabbhet, skiftande, hanterbart, skicklig, passionerat yrke.
9: Vördnad, viker sig, kraft, ljusglimtar i dunkel tillvaro, hjälpsökande.
10: Bära ett OK, tung kunskap, tung börda, klarar av tunga situationer.

Hovkort i stavar kan betyda hetlevrade personer och starka attityder. Hovkort betyder personer. Öster om geografiska platser.

Page i stavar – en ung person, kan vara pojke son, flicka eller dotter. Homosexuell, androgyn. Musikälskande person, entusiastisk och skapande. Kärlekssökande.

Knekt i stavar – en ung man eller son i vital ålder, strebern. Kärlekssökande i stora mått, högt passionerat, överdrivet sexuell, skapande och kreativ, övermodig.

Dam i stavar – en mogen kvinna, den som tar hand om.  Kraftfull kvinna på gränsen till manipulativ, överbeskyddande och starkt kontrollbehov, mentalt stark, någon att lita på om tilliten finns.

Kung i stavar – en mogen man, den som styr. Fadersgestalt med hjärtat på rätta stället, auktoritär men rättvis, har många järn i elden, mångkonstnär, allomfattande, manipulativ.

 

Mynt/Pentagram

 

Mynt/pentagram generellt sett. Ruter. Element: jord. Funktion: Överlevnad och grundning. Inre tillstånd: Stillhet, stabilitet, fasthet. Kroppsdelar: Ben, fötter, skelett, tjocktarm. Funktionsfel: Fetma, hemorrojder, förstoppning, ischias, fördärvad ledinflammation, anorexia, knäproblem. Mat: protein/kött. Passiv. Bas/rotchakrat. Står för: sinne, pengar, ekonomi, affärer, avtal, kontakt. Väderstreck: Väster. Ärkeängel: Auriel.

 

Mynt 1 – 10

1: Beslut, aktion, sparande, utföra det omöjliga, skydd, frihet under ansvar.
2: Harmoni, naturlig, avancerande, balans, yin och yang, ta för sig, goda affärer.
3: Arbete, klarheter, avtal, alla goda ting är tre, verktyg, skapa nytt.
4: Årstider, tid, kraft, ta till sig, gåva, helande, snålhet.
5: Materiella svårigheter, be om, hjälpsökande, gå med håven, övervinna, andlighet.
6: Succé, goda affärer, lyckosamt, bättre tider, försäljningstider, finansiell utdelning.
7: Misslyckande, lärande av misstag, ta till sig, tillväxt, gör om och gör nytt.
8: Kunskap, kontrakt, matematik, gammal är äldst, klargörande, uträknande.
9: Materiella gåvor, familj, arv, presenter, utökning i familjen, frodas, utdelning.
10: Rikedom, skatt, söka rätt, givmild, samlande, behov, ta vara på.

Hovkort i mynt kan betyda ekonomiskt kunniga personer med sinne för affärer. Väster om geografiska platser.

Page i mynt – en ung person, kan vara pojke eller flicka. Homosexuell, androgyn. Symbol och tecken sökare, fredsmäklare, inväntande, avvaktande.

Knekt i mynt – en ung man eller son i vital ålder, strebern. Säger sin mening, sanningssägare, konflikthantering, konfliktsökare, talets gåva.

Dam i mynt – en mogen kvinna, den som tar hand om. Söker sanning, hittar lösning, stark intuition, medial, sökare, ekonomisk trygg famn.

Kung i mynt – en mogen man, den som styr. Går i fotspår, arv, ekonomisk trygghet, girig, fadersgestalt med god ekonomi.

 

Bägare/koppar

 

Bägare generellt sett. Hjärter. Element: vatten. Funktion: begär, njutning, sexualitet, avlande. Inretillstånd: tårar. Kroppsdelar: livmoder, genialiteten, njurar, urinblåsa, blodomlopp. Funktionsfel: impotent, känslolöshet, njur-eller urinblåsproblem, stelhet. Mat: vätska. Passiv. Sex/sakralchakrat. Står för: kroppen, hälsan, organen, funktionell, glädje. Väderstreck: Norr. Ärkeängel: Gabriel.

Bägare 1 – 10
1: Beslut, glädjespridare, lycka, tecken och symboler, rusningsmedel, missbruk.
2: Kärlek, tvåsamhet, förlovning/giftermål, union, partnerskap, mediumskap.
3: Överflöd, musik, dans, glädje, offentliga festligheter, sanningssökande.
4: Reflektioner, tankar, övervägande, jämförande, fundersam, inget är avgörande.
5: Besvikelse, tappad tro, ledsamhet, tårar, hoppfullhet, återhållsam, sparande.
6: Lycka, familj, glädje, barnslighet, frihet, glasklart, spirande.
7: Luftslott, många talanger, splittrad, utmattningsvarning, livsomvändande.
8: Misslyckande, vända ryggen till, negativt svar, andra vägar att tillgå.
9: Lycka, positiva svar, mat och hälsoinriktad, yoga, medvetenhet inom hälsa.
10: Succé, ro, djurvän, dra sig tillbaka, pension, slut på era ny era att tillgå.

Hovkort i bägare kan betyda personer inom hälsa, läkare eller hälsoterapeuter etc. Norr om geografiska platser.

Page i bägare – en ung person, kan vara pojke eller flicka. Homosexuell, androgyn. Den som går i täten och strider för det goda, kommer med klarheter och svar, kunnig person inom specialämnen, alternativ medicin.

Knekt i bägare – en ung man eller son i vital ålder, strebern. Sanningssökaren, läkande inom det undermedvetna, tidigare liv, söka i det inre, hypnos.

Dam i bägare – en mogen kvinna, den som tar hand om. Den stora modern som tar hand om, många bollar i luften, tålmodig person, det varma och goda.

Kung i bägare – en mogen man, den som styr. Fadersgestalt, Gud fader, höga energier i sökande, starkt medial person, trygghet. Kärnfrisk, familjefader.

       

 

Stora Arkanan

Arkana betyder hemlighet, men också arketyp i vissa sammanhang. Här följer några utdrag ur min Tarotkurs. Det är min egen text, så som jag tolkar och så som jag skulle vilja visa hur man kan tolka.

 

0 Narren

Den förste i resan på leken. Narren, gycklaren eller även kallad harlekinen, är den nyckfulle, den roade, den kloka och vise. Symboliserar alltings början. Även den som kan se framåt. Klärvoajant person.

Den som står utanför och beaktar och betraktar framåt. Narren är den nyfikna och oskyldiga i allt han gör, precis som en gycklare vid hovet. Från forna tider var det narren man frågade i hovet om råd och rön. Det var till narren man hade de svåra frågorna, även kungen i hovet frågade narren om råd.

Den ”första” personen i allt, förstfödde, första plats mm. Även den obstinata och den som går sin egen väg. Man kan personifiera narren: Tomas di Leva, Charlie Chaplin och Steve Jobs, Mikael Jackson, för att nämna några. Musik i stora mått. En person som verkligen förverkligar sina drömmar särskilt inom musik, sång och dans. Narren är fri i sin själ och person. Narren kan vara den mest själviska, men även den mest ödmjuka.

Den som verkligen går sin egen väg, och verkligen klarar av det. Typiska yrken för en narr är komiker, sångare, dansare, stor innovatör och uppfinnare. Narren är en både varm och kall person, kan ibland vara den mest pålitliga då den håller allt för sig själv. Är verkligen ingen som sprider rykten eftersom det är inget narren är intresserad av att sprida rykten eller lögner.

Narren är sin egen. Men för det är han inte osårbar. För Narren kan bli påverkad om man kritiserar honom som person men som yrkesman. Kortet Narren är en skojfrisk man men också den man anförtror sig åt i stora mått. Narren kan också personifiera personer med Downs syndrom. Personer som är mycket naturtrogna och djurvänner. Deras filosofi går hand i hand med naturens cykler.

 

9 Eremiten

Den mest mystiska och mytomspunna person i hela Arkanan, Eremiten. En person man minst känner till eller vet så mycket om. Han är den som dyker upp på de mest oväntade ställen, men har alltid ett vänligt sinnelag och bra budskap, men med känslan ”man vet aldrig”.

För Eremiten är Jungfrun i Zodiaken och gäller för september månad. Med Eremiten kan tyckas som det mest främmande och skrämmande. Eremiten har valt själv sin ensamhet, just för att han vill ha det så, bäst så. Han kan vara det mest fulaste i utseende, men även den mest bildsköna.

Eremiten har också magikunskaper som Magikern, men Eremiten har en mer utpräglad godhet i sig, men man vet aldrig. Personifieringar Marco (från Sagan om Is folket) Quasimodo (ringaren i Notre Dame) Obi wan Kenobi (Star Wars) Eremiten kan vara den som aldrig blir gift eller stadgar sig. Orsaken är en: var passar han in i vår värld? Eremiten är en mycket sällsam person med svårigheten att passa in.

Konstnärligt begåvad men kanske begåvningen sitter i det esoteriska hos en Eremit. Kunskaper bortom vår värld, och kännedom om den. Eremiten kan vara den som passerar genom våra liv med starka avtryck, men som inte behöver betyda mer. Men att det ska väcka upp något inom oss vid deras flyktiga besök. Som sänd från ovan, likt en ängel går på vår jord med ett uppdrag: Att väcka oss!

Det här är ett litet smakprov på min webkurs i Tarot.

Vill du veta mera så besök min webshop

(alla kort kommer av Ciro Marchetti)

Vill boka en konsultation för medial vägledning kontakta mig på
mail info@katarinamedium.se

Du når mig också på tarotlinjen 09397114 för hjälp och vägledning i livet och andligheten

#telefonlinje #tarot #tarotreadings #tarotkort #ciromarchetti #lillaarkanan #storaarkanan #arkana #katarinamedium #medium #mediumskap #medialvägledning #psychicreading #privatsittning

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *