Katarinamedium

22 AI och 5D

guider och anhöriga - vad är skillnaden

Avsnitt 22 handlar om Artificiell intelligens och 5:e dimensionen. Hur kan detta hänga ihop med andlighet? Det är just detta som ske, följ med på ett inspirerande avsnitt ur katarinapodden. Jag har själv inspirerats av Max Tegmarks bok Liv 3.0 Varmt välkommen #maxtegmark #artificiellintelligens #5D