Betalningsmöjligheter

Dina betalningsmöjligheter:
Swish 1234 660 874 (Reditum AB)
Bankgiro 5957-3832 (Reditum AB)
Kortbetalning (Webshop + bokning)
IBAN (se nedan)
Telefonfaktura (Betallinjen)
Revolut Bank @katari21uc

 

IBAN: SE78 9020 0000 0902 4597 8250
BIC/SWIFT: ELLFSESS
Namn: Katarina Lövelius

 

(jag har ej faktura)