Katarinamedium

En livförsäkring finns till för att hjälpa de efterlevande med ekonomiskt stöd efter ett dödsfall. Livförsäkringen kan vara det som förhindrar att de inte hamnar i en ekonomiskt utsatt situation. Det är fullt förståeligt att tanken på att skaffa livförsäkring känns olustig eller allt för långt bort och abstrakt för att överväga. Att det finns en risk att man kan dö i förtid är sällan något man önskar fundera på. Men faktum är att det handlar om att ha omtanke om och skydda människor man känner ansvar för. Att som efterlevande ha ordnad ekonomi vid inträffande av ett dödsfall är dels en stor trygghet och lyfter en börda från de överlevandes axlar, det innebär att det åtminstone är en sak mindre att oroa sig för. Dels finns det större möjligheter till det välbehövliga sorgearbetet och annat stöd man kan tänkas behöva eller vilja ha i samband med ett dödsfall.

Hos de flesta försäkringsbolag kan man teckna en livförsäkring mellan åldrarna 16 (i vissa fall måste man vara myndig) och 65, men det finns alternativ där man kan vara äldre än så. Ofta görs en enkel hälsoprövning först där man får svara på frågor om sin hälsa.

En livförsäkring kan alltid vara fördelaktigt att ha, men det finns vissa situationer i livet där det kan behövas extra mycket, eller kan vara mer förmånligt. När det handlar om en familj spelar den nuvarande ekonomin stor roll. Om ekonomin redan är ansträngd kan en livförsäkring göra all skillnad i familjens ekonomiska trygghet. Det kan till exempel handla om en situation där familjens boendekostnader är så höga att risken finns att de skulle tvingas flytta om en inkomsttagare gick bort i förtid. Skulle familjen endast ha en person som försörjare är det också en extra stor trygghet att veta att man inte står utan inkomst om en dödsfall inträffar. Om det finns barn i familjen ger försäkringen ett extra skyddsnät till en eventuell ensamstående efterlevande. Om försäkringstagaren har stora skulder kan det också vara bra att överväga en livförsäkring, för att förhindra att de efterlevande drabbas. Om det finns en affärspartner som är beroende av den andre finns det också anledning att teckna livförsäkring. Oavsett situation så handlar det om att ge de man bryr sig om ekonomisk trygghet, även om man själv inte skulle finnas kvar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *