Pris

Medial coachning och vägledning
300 kr 20 min
600 kr 40 min
900 kr 60 min
1100 kr 80 min

(Från 1 oktober gäller 30 min 650kr, 60 min 1100kr)

Mailfrågor
350 kr

SMS-fråga
60 kr

Andekontakt
650 kr
(från 1 oktober gäller 750kr)

Djurkommunikation
650 kr

Tjänsterna här nedan bokas via mail eller telefonkontakt.

Husrensning
2.000 kr första timmen, därefter 800 kr varje påbörjad timme. + milersättning.

Seans
2.100 kr + milersättning

Events
4.500 kr + milersättning

Föredrag
1.500 kr + milersättning

 Alla priser är inkluderad moms