Nyhetsbrev

Vill du få mina nyhetsbrev, skickar du ett mail till info@katarinamedium.se och skriver att du vill ha mina nyhetsbrev.I dessa nyhetsbrev får du veta lite om vad jag gör, vilka nyheter jag har om kurser sammanhang eller mässor. Även erbjudanden kommer presenteras i dessa nyhetsbrev. Nyhetsbreven kommer vid behov, ej varje månad. Jag finns även på Instagram och Facebook.
@katarinamedium

Vill du avsluta nyhetsbrev skickar du till samma mailadress och skriver “Avsluta”.